مقررات عمومی بیمارستان

مقررات عمومی بیمارستان


        ***

ملاقات عمومی  هر روز ساعت 3 الی 4 عصر می‌باشد و  بخش های ویژه مانند picu، nicu، icu و نوزادان ملاقات ندارند.

کشیدن سیگار در فضا های داخل بیمارستان ممنوع می باشد

مسئولیت نگهداری وسایل و اشیاء توسط خود بیمار یا همراه می باشد.

بیمه های طرف قرار داد : خدمات درمانی (شامل: خویش فرما، روستایی، سایر اقشار، کارمندی)، تامین اجتماعی ،نیروهای مسلح ، شرکت نفت و بیمه تکمیلی دی

رعایت اصول اخلاقی و حفظ حرمت پرسنل محترم  و پزشکان محترم

 برای صدور گواهی تولد شناسنامه مادر و پدر جهت اتاق زایمان الزامی  است و صدور گواهی ولادت در درمانگاه تخصصی زنان و زایمان واقع در درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی  صورت می گیرد.

مامورین بیمه های طرف قرارداد همه روزه برای تایید بیمه بیماران بستری در بیمارستان حضور دارند. 


گروه دورانV5.6.1.0