مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز در هنگام مراجعه

***

 

قابل توجه مراجعین محترم لطفا" در زمان بستری بیماران به تفکیک بخشها ، مدارک هویتی ذیل را به همراه داشته باشید .
بخش داخلی اطفال و بخش نوزادان:

 •  اصل شناسنامه کودک و کپی از صفحه اول آن
 •  اصل شناسنامه والدین بیمار ( کپی شناسنامه از صفحه اول و دوم )
 •  درصورت نداشتن شناسنامه نوزاد ( اصل گواهی ولادت و کپی از آن(
 بخش جراحی اطفال:
 • اصل شناسنامه کودک و کپی از صفحه اول آن
 • اصل شناسنامه والدین بیمار ( کپی شناسنامه از صفحه اول و دوم ) ضمنا"حضور پدر یا جد پدری در زمان بستری جهت رضایت عمل و اخذ اثرانگشت الزامی میباشد .
 • درصورت فوت پدر بیمار ( فوت نامه + برگ حضانت به همراه باشد).
 • درصورت جراحی سرپائی ختنه اطفال ، حضور پدر یا جد پدری و داشتن اصل شناسنامه و یا کارت ملی + اصل شناسنامه طفل ، درصورت نداشتن شناسنامه ( گواهی ولادت نوزاد ) الزامی است .
 • توجه:در زمان اجازه ترخيص با ميل شخصي در خصوص اطفال فقط از پدر يا جد پدري با مدرك شناسايي رضايت اخذ مي گردد
 • بخش جراحی زنان و زایمان:
  • اصل شناسنامه بیمار و همسر بیمار ( کپی صفحه اول و دوم شناسنامه )
  •  درصورت فوت همسر بیمار گواهی فوت به همراه باشد.
  • مواردي كه رضايت همسر جهت انجام عمل زنان (ماستكتومي ،توبكتومي ،هيستركتومي ،كورتاژ و سزارين )
 • بخش جراحی مردان بزرگسالان:
  • اصل شناسنامه بیمار یا کارت ملی یا گواهینامه یا پایان خدمت.
 • یادآوری : در مورد بيماراني كه از دفترچه بيمه افراد ديگر جهت درمان خويش سوء استفاده كنند خلاف مقررات بوده و دفترچه بيمه توسط نماينده بيمه مصادره شده و هزينه به صورت آزاد محسبه مي گردد و هيچ عذري قابل قبول نمي باشد.

گروه دورانV5.6.1.0