چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400
  • ساعت : ۱۳:۳۷:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ 
  • کد خبر : ۸۶۰۱۰
آگهی شركت در استعلام بها
خدمات پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزار و شبکه هاي ازمايشگاه مجتمع امام علي (ع) و بيمارستانهاي مدني ، كمالي ، امام حسن نظر آباد و امام جعفر صادق هشتگرد

                                                                                                                                                                                                                         "سال جهش تولید" (مقام معظم رهبری)

 


 نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع)

 

 موضوع :  واگذاري خدمات پشتیبانی و نگهداری سخت‌افزار و شبکه هاي ازمايشگاه مجتمع امام علي (ع) و بيمارستانهاي مدني ، كمالي ، امام حسن نظر آباد و امام جعفر صادق هشتگرد 

مهلت دريافت اوراق وقبول پيشنهادات : 3روز كاري از  1400/01/18 لغايت 1400/01/21

محل دريافت اوراق سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل تحویل پاکات سامانه تداركات الكترونيك دولت

تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت.

    کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع)

ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد.

     شماره تماس:  32527575-026داخلي 226

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0