چهارشنبه, 25 فروردين 1400
  • ساعت : ۱۱:۴۶:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ 
  • کد خبر : ۸۴۱۲۶
آگهی شركت در استعلام بها
واگذاري اسكن و امحاء پرونده هاي بستري

 

 

 نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع)

 موضوع : واگذاري اسكن و امحاء پرونده هاي بستري

مهلت دريافت اوراق و  قبول پيشنهادات : 3روز كاري  99/12/03 لغايت 99/12/05

محل دريافت اوراق سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل تحویل پاکات سامانه تداركات الكترونيك دولت

تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت.

    کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع)

ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد.

     شماره تماس:  32527575-026داخلي 203

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0