چهارشنبه, 25 فروردين 1400
  • ساعت : ۹:۳۸:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ 
  • کد خبر : ۸۴۰۳۳
آگهی شركت در استعلام بها
فروش ضايعات (كارتن وپلاستيك)

 نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع)

 موضوع : فروش ضايعات (كارتن وپلاستيك)

مهلت دريافت اوراق و  قبول پيشنهادات   از تاريخ99/11/27لغايت99/11/30

محل دريافت اوراق سامانه تداركات الكترونيك دولت يا امور قراردادها   از ابتداي اسفند ماه به مدت يكماه

محل تحویل پاکات  واحد حراست

 

    کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

 

نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع)

ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد.

     شماره تماس:  32527575-026داخلي 226

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0