سه‌شنبه, 30 دی 1399
  • ساعت : ۱۰:۰:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ 
  • کد خبر : ۸۱۴۳۶
آگهی شركت در استعلام بها
واگذاري واحد شنوايي سنجي و غربالگري نوزادان بصورت مشاركتي

 

 

 نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع)

 موضوع :واگذاري واحد شنوايي سنجي و غربالگري نوزادان بصورت مشاركتي

مهلت دريافت اوراق وقبول پيشنهادات : 10روز كاري از 3/9/99 لغايت 9/9/99

محل دريافت اوراق سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل تحویل پاکات سامانه تداركات الكترونيك دولت

تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت.

    کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع)

ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد.

     شماره تماس:  32527575-026داخلي 226

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0