چهارشنبه, 25 فروردين 1400
  • ساعت : ۱۱:۱۱:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ 
  • کد خبر : ۸۵۸۷۱
    /  3
اولین جلسه سال 1400با موضوع افزایش آمار بیماران كرونا
افزايش مراجعين كرونا

به گزارش روابط عمومي اولين جلسه سال 1400با موضوع مديريت تخت هاي كرونا با توجه به افزايش آمار تعداد بيماران بستري و مراجعه كنندگان سراپايي دراين جلسه با حضور رياست ,مديريت وتيم ارشد پزشكان مجتمع امام علي (ع)برگزار گرديد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0