چهارشنبه, 25 فروردين 1400
  • ساعت : ۱۱:۵۳:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 40
  • کد خبر : ۸۴۰۹۰
دوره آموزشی ABG
دوره آموزشي آناليز گازهاي خون شرياني برگزار شد

به گزارش روابط عمومي :

دوره آموزشي  A BGبا موضوع آناليز گازهاي خون شرياني با حضور گروه هاي رابطين آموزشي برگزلر شد بديهي است اين آموخته ها بصورت آبشاري دركليه بخشهاي درماني آموزش داده خواهد شدا

منبع خبر
روابط عمومي
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.5.0