پرونده الكترونيك سلامت

فايل آموزشي پرونده الكترونيك ( نظام ارجاع) ( مخصوص پرسنل و پزشكان )

مراجعين محترم (در صورت داشتن  سابقه مراجعه به مجتمع امام علي ع  )جهت مشاهده پرونده الكترونيك خود بر روي لينك ذيل كليك نماييد

پرونده الكترونيك سلامت


گروه دورانV5.6.1.0