راهنمای نوبت دهی اینترنتی مراجعین

راهنمای نوبت دهی اینترنتی

بصورت فیلم :

کاربران محترم توجه فرمائید جهت ثبت نام و اخذ نوبت حتما با کلیک بر روی این لینک اقدام لازم صورت پذیرد و آدرس ارائه شده در فیلم ، صرفا آموزشی میباشد

بصورت پوستر تصویری :

کاربران محترم میتوایند جهت دریافت راهنمای بصورت پوستر بر روی این لینک کلیک نمائید .

بصورت فایل مستند :

کاربران محترم میتوایند جهت دریافت راهنما بصورت مستند بر روی این لینک کلیک نمائید .

 

همچنین کاربران محترم جهت دریافت اپلیکیشن نوبت دهی بر روی این لینک کلیک نمائید .


گروه دورانV5.6.1.0