1398/1/26 دوشنبه ارسال کمک های انسان دوستانه دانشکده پرستاری به مناطق سیل زده کشور

طی نامه ای از سوی خانم دکتر لطفی رئیس دانشکده پرستاری ،ضمن ابراز همدردی با هموطنان عزیزمان در مناطق سیل زده از همه اساتید و کارکنان خدوم دانشکده خواست تا به یاری هموطنانمان در مناطق سیل زده بشتابند . در این حرکت خداپسندانه کمک های نقدی وغیرنقدی در چند مرحله جمع آوری و به دفتر بسیج جامعه پزشکی در دانشگاه جهت ارسال به مناطق سیل زده تحویل گردید .


يكشنبه 30 تير 1398   10:04:23