1398/1/26 دوشنبه بازدیددانش‌آموزان پایه یازدهم مدرسه مائده از دانشکده پرستاری

صبح امروز 98/1/26 جمعی از دانش‌آموزان پایه یازدهم مدرسه مائده ، از دانشکده پرستاری بازدید کردند.

این بازدید با هدف آشنایی هرچه بیشتر دانش‌آموزان با رشته پرستاری و فوریتهای پزشکی و مفاهیم عینی آن در جامعه برگزار شد.

در این رویداد جناب آقای ابومعاش زاده مسئول واحد پراتیک و سرکار خانم شکرالهی مدیر دانشکده  ضمن آموزش مراقبتهای اولیه پرستاری ، آشنایی مختصر با عملیات احیاء قلبی، مغزی، ریوی و مراحل زایمان به توصیف اهمیت ، ارزش و نیاز جامعه به این مشاغل پرداختند .


يكشنبه 30 تير 1398   10:03:40