آموزش
 برگزاري دوره آموزشي اطفاء حريق
 • 1398/2/18 چهارشنبه برگزاري دوره آموزشي اطفاء حريق
  دوره آموزشي اطفاء حريق پيرو نيازسنجي آموزشي ( براساس نظر فرد /مسوول واحد/ نظر سازمان/ نظر سوپروايزر آموزشي/ نتايج ارزيابي هاي داخلي و خارجي در تاريخ 18/2/98 در سالن کنفرانس مجتمع آموزشي پزشکي درماني امام علي (ع) برگزار گرديد
دوره آموزشي ناهنجاري هاي جنين
 • 1398/2/17 سه‌شنبه دوره آموزشي ناهنجاري هاي جنين
  ناهنجاريهاي مادرزادي يکي از علل مهم ناتواني و مرگ و مير نوزادان است . امروزه ارتقاي کيفيت خدمات از مسايل عمده بحثهاي بين المللي در زمينه مراقبتهاي مامايي و بهداشت باروري ميباشد. هدف اصلي از ارتقاي کيفيت خدمات، حفاظت از حقوق مادران، ترغيب بيشتر افراد نيازمند جهت مراجعه و دريافت مراقبت و افزايش اثربخشي مراقبتهاي ارائه شده ميباشد از اين رو دوره آموزشي ناهنجاري هاي جنين طي ارزيابي نياز سنجي فردي /سازماني در تاريخ 17 ارديبهشت در مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) در سالن کنفرانس برگزار گرديد.
برگزاري دوره آموزشي حوادث ناشي از کار
 • 1398/2/16 دوشنبه برگزاري دوره آموزشي حوادث ناشي از کار
  حادثه رويداد پيش بيني نشده و ناخوشايندي است كه فعاليتهاي كاري را دچار وقفه كرده و ممكن است با جراحت يا خسارت مالي نيز همراه باشد. برخي از حوادث، موجب بروز خسارات و آسيبهاي انساني، اجتماعي و صنعتي جدي مي شوند كه اين امر از طريق كاهش راندمان كاري، تأثير معني داري بر بهره وري و توليد خواهد داشت و نكته مهمتر، اثرات سوء اجتماعي و به تبع آن اثرات رواني حاصله بر روي نيروي كار مي باشد. از اين رو دوره آموزشي حوادث ناشي از کار طي ارزيابي نياز سنجي فردي /سازماني در تاريخ 16 ارديبهشت در مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) در سالن کنفرانس برگزار گرديد.
 برگزاري دوره آموزشي ثبت و گزارش نويسي
 • 1398/2/11 چهارشنبه برگزاري دوره آموزشي ثبت و گزارش نويسي
  با تاکيد بر اهداف ثبت و گزارش نويسي ( برقراري ارتباط /برنامه ريزي مراقبتي /بررسي کيفيت مراقبتهاي پرستاري /تصميم گيريهاي تشخيصي و درماني / نقش آموزشي/تکميل اسناد قانوني ) دوره آموزشي ثبت و گزارش نويسي پيرو نيازسنجي آموزشي ( براساس نظر فرد /مسوول واحد/ نظر سازمان/ نظر سوپروايزر آموزشي/ نتايج ارزيابي هاي داخلي و خارجي در تاريخ 11/2/98 در سالن کنفرانس مجتمع آموزشي پزشکي درماني امام علي (ع) به صورت تئوري و عملي برگزار گرديد
برگزاري دوره آموزشي احياء پيشرفته
 • 1398/2/4 چهارشنبه برگزاري دوره آموزشي احياء پيشرفته
  دوره آموزشي احياء پيشرفته پيرو نيازسنجي آموزشي ( براساس نظر فرد /مسوول واحد/ نظر سازمان/ نظر سوپروايزر آموزشي/ نتايج ارزيابي هاي داخلي و خارجي در تاريخ 4/2/98 در سالن کنفرانس مجتمع آموزشي پزشکي درماني امام علي (ع) به صورت تئوري و عملي برگزار گرديد
برگزاري دوره آموزشي احياء پيشرفته
 • 1398/2/4 چهارشنبه برگزاري دوره آموزشي احياء پيشرفته
  دوره آموزشي احياء پيشرفته پيرو نيازسنجي آموزشي ( براساس نظر فرد /مسوول واحد/ نظر سازمان/ نظر سوپروايزر آموزشي/ نتايج ارزيابي هاي داخلي و خارجي در تاريخ 4/2/98 در سالن کنفرانس مجتمع آموزشي پزشکي درماني امام علي (ع) به صورت تئوري و عملي برگزار گرديد
چهارشنبه سوري
ديابت و مدرسه
فعاليت جسماني زنان در هر زمان و هر مكان
سرطان رحم
رفتارهاي پرخطر دختران
تامین-حقوق-سلامت-زنان
پمفلت قليان
پمفلت hpv
با انتخاب مواد غذایی ایمن
اسیب های اجتماعی
درمان آسم كودكان
تيروئيد و بيماريهاي ان
ديابت بارداري
سرطان معده
1 2 3 4 5 6 7
جمعه 28 تير 1398   22:08:23
تعداد بازديد اين صفحه: 838094
تعداد بازديد کنندگان سايت: 88372331 تعداد بازديد زيرپورتال: 1989363 اين زيرپورتال امروز: 1024 سایت در امروز: 33309 اين صفحه امروز: 509