سه‌شنبه 26 فروردين 1393

واحد درآمد
 

***
 

معرفی همکاران:

خانم ها:
پورعبداله (مسئول واحد)

حجری
لطیفی نیا
خدری
حجازي
بخت اور

 

1.      تحویل گرفتن پرونده ها از واحد ترخیص والصاق قبوض واریزی بانک جهت هر پرونده ودر صورت داشتن بیمه های تکمیلی طرف قرار داد (  شرکت نفت ) تفکیک اسناد جهت ارسال به بیمه تکمیلی

2.      چک کردن تخفیف داده شده از لحاظ مهر و امضا مدیریت و ریاست محترم و ثبت در سیستم توسط واحد مددکاری

3.      چک نهایی کارکرد پزشکان و گرفتن پرینت و ارسال به واحد حسابداری

4.      چک کردن کلیه نسخ سرپایی بیمه ای  پزشکان ( شامل : تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح ، کمیته امدادوشرکت نفت  ) و خدمات غیر از ویزیت ( اکو ، نوار قلب ، تست ورزش ، ...)  جهت جلوگیری از کم درخواستی و کسورات

5.      بررسی پروندههای جراحی باز از نظر کدهای درخواستی

6.      تفکیک و تنظیم اسناد بیمااران تصادفی جهت ارسال به معاونت درمان و ثبت در سامانه ترافیک

7.      تفکیک اسناد بستری بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح و کمیته امداد و لیست گیری اسناد طبق قانون و ضوابط سازمانهای بیمه گر

8.      پیگیری تحویل نسخ و اسناد پزشکان و اسناد پاراکلینیک به این واحد برای بررسی

9.      چک کردن کلیه پرونده های بستری موقت از لحاظ کارکرد پزشکان و سرویس های ارائه شده جهت ارسال به سازمان های بیمه های اولیه ( خدمات درمانی – تامین اجتماعی – ارتش و کمیته امداد)

10. ثبت کلیه ارسالی و وصولی و نقدی در سایت سجاد

11. تحویل اسناد بستری دائم و موقت بیمه ای به کارشناسان مقیم جهت بررسی

12. تهیه و تنظیم نامه های بستری و سرپایی بیمه های اولیه و مکمل  جهت تعیین مبالغ ارسالی

13. تحویل اسنادبستری  بررسی شده ،سرپایی و پاراکلینیک  به سازمان های بیمه گر

14. تنظیم لیستهای ارسالی وصولی و کسورات

15. بررسی کسورات

16. محاسبه کارکرد داروخانه

17. تنظیم لیست بیماران دیابتی جهت ارسال به معاونت درمان

18. تنظیم اسناد و لیست بیماران خاص

19. تنظیم لیست تخفیف های مدد کاری و بیماران بخش روانپزشکی

20. چک کردن صورتحساب و قبوض لاشه پرونده های بستری و موقت جهت ارسال به واحد مدارک پزشکی

21. پیگیری پرونده های بلاتکلیف و فراری از لحاظ پرداخت هزینه ها و اعلام به ریاست محترم امور مالی

22. تنظیم لیست درخواستی بودجه دانشگاه

23. پیگیری و دریافت چک از بیمه های تکمیلی   

24. اخذ مدارک پزشکان جدید الورود و اعلام به سازمان نیروهای مسلح  

25. تهیه و تنظیم تعرفه های ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و پیگیری جهت اعمال در سیستم

26. نظارت بر قیمت خدمات بیمه ایی و آزاد

27. تهیه و تنظیم تعرفه های هیئت علمی بر اساس آموزشی شدن مرکز

28. اعلام و معرفی خدمات جدید بهمراه قیمت جهت اعمال در سیستم
 

شماره تماس: 02632500123 - داخلی 216 و 217

جمعه 28 تير 1398   22:05:38

بازدیدها

تعداد بازديد اين صفحه: 262920
تعداد بازديد کنندگان سايت: 88372236 تعداد بازديد زيرپورتال: 1989339 اين زيرپورتال امروز: 1006 سایت در امروز: 33214 اين صفحه امروز: 71