سه‌شنبه 10 تير 1393


واحد بهداشت محیط

 

***


مسئول واحد: خانم مهندس نسرین صالحیتحصیلات:
کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

 

بهداشت محیط بیمارستان

بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی است که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازی محیط انجام می گیرد بطوریکه عوامل بیماریزای خارجی نتوانند در این محیط گسترش و شیوع پیدا کنند، در این راستا عوامل محیطی همچون آب ، فاضلاب ، ‌زباله ، ‌هوا، غذا و ... باید به نحوی کنترل شوند تا علاوه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی ،‌ به بهبود بیماران نیز کمک نماید. رعایت بهداشت محیط در بیمارستان نه تنها تامین کننده رفاه جسمی و روانی است بلکه کنترل کننده کانون تمرکز عفونت بیمارستانی خواهد بود.

                                        


فعالیتهای واحد بهداشت محیط

1.     برگزاری کلاسهای آموزشی مرتبط جهت پرسنل در رده های مختلف و ثبت نتایج کلاسها

2.     بازدید از بخش های مختلف بیمارستان و تهیه گزارش مربوطه و ارائه آن به مدیریت بیمارستان

3.     پیگیری دستورات مدیریت در خصوص گزارش ارائه شده و هماهنگی با واحدهای ذیربط

4.     نظارت بر چگونگی استفاده و کاربرد محلولهای شوینده و گندزدا توسط نیروهای خدماتی و آموزش در حین کار

5.     نتایج بازدیدها و پیگیریهای انجام گرفته

6.     نظارت بر کارت تندرستی پرسنل خدماتی / آشپزخانه/ لنژری و آموزش اختصاصی پرسنل آشپزخانه به صورت دوره ای

7.     تهیه برنامه عملیاتی مبارزه جوندگان در ابتدای سال

8.     نظارت و برنامه ریزی جهت سم پاشی های مورد نیاز بخشها با اولویت بهسازی ،طعمه گذاری در محوطه مرکز جهت کنترل جوندگان

9.     نظارت بر رعایت چگونگی تفکیک پسماند های بیمارستانی و انجام کشتهای میکروبی مربوطه

10. نظارت بر رعایت چگونگی تفکیک پسماند های بیمارستانی و انجام بازدیدهای مستمر در این زمینه

11. پیگیری جهت تهیه ظروف جمع آوری، حمل و ذخیره موقت پسماندها

12. پیگیری و انجام آزمایشات دستگاه بی خطرساز و ارسال اظهارنامه ماهانه به مرکز بهداشت استان

13. پیگیری و انجام آزمایشات فیزیکی شیمیایی و میکروبی دستگاه  RO

14. پیگیری و انجام آزمایشات شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی

15. پیگیری و انجام آزمایشات BOD و COD مربوط به خروجی فاضلاب

16. پیگری نصب و شستشوی مخازن ذخیره اب بیمارستان و گندزدایی با کلر و شستشوی مناسب

17. پیگیری و تهیه دکوباکس به تعداد بخش ها

18. پیگیری و اصلاح سیستم تصفیه خانه مرکز به روش هوادهی گسترده

19. تفکیک فضای آشپزخانه

20. پیگیری مکرر در زمینه جداسازی منطقه تمیز و کثیف لاندری (بهسازی کلی فضا، و خرید و نصب خشک کن ها،  ماشین های شستشو، اتوی پرسی و غلطکیو نیز اختصاص ماشین شستوی البسه پرسنل)

21. نصب تراکت های آموزشی و ارتقاء آگاهی پرسنل در خصوص نحوه استفاده از گندزداها از طریق آموزش   

22. استفاده از قرص های کلر در گندزدایی بخش ها و قسمت های مختلف

23. تهیه رطوبت سنج جهت واحد لاندری  و ثبت مقادیر

24. تعیین سرانه مصرف کیسه پسماند به تفکیک بخش ها و نظارت بر مصرف

25. تعیین سرانه مصرف مایع صابون به تفکیک بخش ها و نظارت بر مصرف

26. نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماندها

27. تشکیل کمیته بهداشت محیط و طرح مشکلات و پیشنهادات و پیگیری مصوبات

28. پیگیری دوزیمتری و نظارت بر بهداشت پرتوها در بخش رادیولوژی

29. نظارت و کنترل بهداشتی بر عملکرد بوفه و عضویت در کمیته کنترل عفونت و شرکت در جلسات

شماره تماس: 02632500123 - داخلی 231

دوشنبه 3 تير 1398   17:18:21

بازدیدها

تعداد بازديد اين صفحه: 260221
تعداد بازديد کنندگان سايت: 87132270 تعداد بازديد زيرپورتال: 1961529 اين زيرپورتال امروز: 947 سایت در امروز: 38119 اين صفحه امروز: 74