دسترسی فوری
tell
چهارشنبه 27 اسفند 1399 شماره تلفن مستقیم واحدهای بیمارستان  

شماره تلفن  مستقیم واحدهای مجتمع آموزشي پزشكي درماني امام علي( ع)

نام واحد

شماره تماس

دفتر ریاست

32566865

مديريت

32546372

امور اداری

32520711

امور مالی

32566864

مدیر پرستاری دفتر سوپراویزرین

32506796

تدارکات

32566863

سایت کامپیوتر

32509254

مرکز تلفن

32500123

 


جمعه 28 تير 1398   22:00:45

بازدیدها

تعداد بازديد اين صفحه: 838060
تعداد بازديد کنندگان سايت: 88372058 تعداد بازديد زيرپورتال: 1989292 اين زيرپورتال امروز: 975 سایت در امروز: 33036 اين صفحه امروز: 475