ارتباط با ما

شنبه 28 ارديبهشت 1392 تماس با دانشکده پرستاری
نشاني: تلفن: 9-34336007 داخلی 340 تلفن: 34304433 فکس:34301666 کد پستی: 3146883811 آدرس: کرج، بلوار باغستان،بالاتر از پارک تختی،خیابان اشتراکی، گلستان یکم، دانشکده پرستاری Email : fnm@abzums.ac.ir


ارتباط با مسئولین دانشکده پرستاری 
ردیف نام و خانوادگی سمت شماره تماس ایمیل اداری ساعت کاری
 
1 دکتر راضیه لطفی ریاست دانشکده 9-34336007  داخلی 430
تلفن: 34304433
فکس: 34301666
fnm@abzums.ac.ir
  raziehlotfi@abzums.ac.ir
شنبه الی چهارشنبه
ملاقات با هماهنگی قبلی
2 دکتر زهرا طیبی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده 9-34336007  داخلی 361 fmn-research@abzums.ac.ir
fnm.education@abzums.ac.ir
tayebi@abzums.ac.ir     tayebi2010@hotmail.com
شنبه الی چهارشنبه
ملاقات با هماهنگی قبلی
3 سکینه شکرالهی سرپرست امور عمومی 9-34336007  داخلی 350  
s.shokrollahi@abzums.ac.ir
شنبه الی چهارشنبه
ملاقات با هماهنگی قبلی

 
 ارتباط با کارشناسان دانشکده پرستاری 
 
ردیف
 
نام و خانوادگی
 
سمت
 
واحد
 
تماس
 
ایمیل اداری
 
ساعت کاری
1  
زینب محمدپور
 
مسئول دفتر ریاست
 
واحد ریاست
 
9-34336007  داخلی 4056
تلفن: 34304433
فکس: 34301666
 
z.mohamadpour@abzums.ac.ir
شنبه الی چهارشنبه
8 الی 16
2 طاهره متقی مدیر آموزش معاونت آموزشی 9-34336007  داخلی 356 t.mottaghi@abzums.ac.ir شنبه الی چهارشنبه
8 الی 16
3 فائزه تحریری مسئول کارگزینی اداره پشتیبانی 9-34336007  داخلی 355 شنبه الی چهارشنبه
8 الی 16
4 سعیده محمدی کارشناس  EDO
و کمیته ترفیع
معاونت آموزشی 9-34336007  داخلی 356 s.mohammadi@abzums.ac.ir   شنبه الی چهارشنبه
8 الی 15
5 نفیسه نوروزی کارشناس فوریتهای پزشکی معاونت آموزشی 9-34336007  داخلی 356 شنبه الی چهارشنبه
8 الی 15
6 ساره کلانتری کارشناس  آموزش رشته پرستاری معاونت آموزشی 9-34336007  داخلی 356 s.kalantari@abzums.ac.ir شنبه الی چهارشنبه
8 الی 15
7 فتانه عسگری کارشناس پژوهش-  مسول پرتال معاونت پژوهشی- IT 9-34336007  داخلی 355 f.asgari@abzums.ac.ir شنبه الی چهارشنبه
8 الی 15
8 سمانه گنج خانی مسئول IT واحد IT 9-34336007  داخلی 355 ganjkhani@abzums.ac.ir شنبه الی چهارشنبه
8 الی15
9 ملیحه ابوالفضلی کارشناس کتابخانه معاونت پژوهشی 9-34336007  داخلی 308 شنبه الی چهارشنبه
8 الی15
10 سعیده فخارپور مسئول کتابخانه معاونت پژوهشی 9-34336007  داخلی 308 fakharpour@abzums.ac.ir شنبه الی چهارشنبه
8 الی 16
11 هنگامه رضایی کارشناس دانشجویی- مسئول روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی 9-34336007  داخلی 351 rrezaiehengameh@abzums.ac.i شنبه الی چهارشنبه
8 الی 15
12 شکراله ابومعاش کارشناس بالینی معاونت آموزشی 9-34336007
داخلی 216
شنبه الی چهارشنبه
8 الی 15
13 اکرم انصاری مسئول انبار و اموال امور مالی 9-34336007  داخلی 351 a.ansari@abzums.ac.ir شنبه الی چهارشنبه
8 الی 16
14 حسین زاده تدارکات خدمات پشتیبانی 9-34336007  داخلی 362 - شنبه الی چهارشنبه
8 الی 16
15 مجید روزگاری خدمات خدمات پشتیبانی 9-34336007  داخلی 362 - شنبه الی چهارشنبه
8 الی 16
16 فرح عباسی خدمات خدمات پشتیبانی 9-34336007  داخلی 362 شنبه الی چهارشنبه
8 الی 16
 

آدرس: کرج، بلوار باغستان،بالاتر از پارک تختی، خیابان اشتراکی، گلستان یکم، دانشکده پرستاری البرز


تلفن : 9-34336007-026


تلفن: 34304433

فکس:34301666
کد پستی: 3146883811

ایمیل :Email : fnm@abzums.ac.ir 


 

دوشنبه 2 ارديبهشت 1398   23:36:43