سه‌شنبه 19 تير 1397 کلنگ ساخت درمانگاه بیمارستان هشتگردباحضور آقای دکتر شکیب به زمین زده شد
کلنگ ساخت درمانگاه هشتگرد به زمین زده شد   
1397/4/19 سه‌شنبه

بيشتر
يكشنبه 26 خرداد 1398   18:26:44