تقویم

<>
شيدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

 شرح وظایف تحصيلات تكميلي دانشكده 
اساس يك دانشگاه مبتني بر آموزش است و كليه خدمات، فعاليت‌ها، برنامه ريزي‌ها و تلاش‌هايي كه در اين مركز انجام مي گيرد همه در راستاي تحقق اهداف آموزشي است. آموزش به عنوان يكي از اساسي ترين اصول شكل گيري هر سازمان با گستردگي و تعاملات متفاوت مي باشد و همچنين به عنوان اصل اول در تربيت نيروي انساني و استفاده صحيح از تكنولوژي و برنامه ريزي سيستمي نقش غير قابل انكاري دارد. بديهي است كه اين مهم بايستي با برنامه ريزي صحيح و دقيق و عملكرد گسترده و فراگير سازماندهي گردد. در دهه‌هاي گذشته كوشش بسياري در جهت ابداع روش‌هاي گوناگون به منظور بهبود آموزش و ارتقائ كيفيت آن انجام گرفته است. رشد و توسعه تكنولوژي آموزشي، افزايش و تنوع ابزار و وسايل كمك آموزشي در مراكز آموزش عالي همگي در جهت دستيابي به زمينه هاي هر چه بهتر و مساعدتر بمنظور كمك به ارتقاء كيفيت آموزشي و تلاش در جهت ارايه خدمات مناسب آموزشي است. در همين راستا معاونت آموزشي دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي البرز چارت تشكيلاتي و ساختار حوزه خود را مورد بازبيني قرار داده و طي بررسي هاي انجام گرفته راه اندازي مديريت تحصيلات تكميلي را در دستور كار قرار داد. اهم وظايف اين مديريت اجراي سياستهاي كلي دانشگاه و اجراي مقررات آموزشي و آيين نامه هاي آموزشي موجود، گسترش كيفي و كمي فعاليتهاي آموزشي در حيطه تحصيلات تكميلي و نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي آموزشي گروه ها مي باشد اين مديريت سعي خواهد نمود تا با برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي در حيطه تحصيلات تكميلي و تلاش در جهت استفاده از اصول مديريت كيفيت جامع و بهره مندي از فن آوري نوين در تسريع و كارآمد سازي فرآيندها و توسعه تحصيلات تكميلي دانشكده در جلب رضايت دانشجويان و اعضاي محترم هيات علمي گام برداشته و نهايت همت خود را براي پاسخ  به نيازهاي ايشان صرف كند. 
 

شرح وظايف مديريت آموزش تحصيلات تكميلي دانشكده

مديريت آموزش تحصيلات تكميلي دانشكده مجري سياست‌ها و برنامه‌هاي معاونت آموزشي و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در راستاي وظايف ذيل مي‌باشد:
- نظارت بر اجراي دقيق مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشكده‌
- تنظيم برنامه‌هاي درسي دوره كارشناسي ارشد با هماهنگي گروه‌هاي آموزشي
- برنامه‌ريزي براي گسترش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشكده در قالب برنامه‌هاي كلان دانشكده و دانشگاه و كوشش جهت و تحقق آن
- برنامه‌ريزي و تعيين ظرفيت پذيرش آزمون‌هاي كارشناسي ارشد با هماهنگي گروه‌هاي آموزشي
- تهيه دستور العمل هاي لازم در مقاطع كارشناسي ارشد و نظارت بر حسن اجراي آنها
- ارزيابي پيشرفت علمي و عملي تحصيلي دانشجويان مقاطع كارشناسي‌ارشد و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي آنان
- انجام امور مربوط به تأسيس رشته‌هاي تحصيلي جديد از تنظيم مدارك تا هماهنگي‌هاي لازم
- صدور احكام استادان راهنما و مشاور، در ارتباط با تدوين پايان‌نامه‌ها
- انجام امور مربوط به مراحل مختلف پايان‌نامه نويسي دانشجويان مطابق مقررات
- برگزاري جلسات شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و تنظيم دستور جلسات آن
- تبادل نظر با اعضاء هيئت علمي به منظور بهبود كيفيت فعاليت هاي آموزشي
- مشاركت در تدوين برنامه استراتژيك معاونت آموزشي دانشكده
- تهيه شيوه نامه نگارش پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
- بررسي مشكلات دانشجويان وارائه راه حل‌هاي مناسب
- انجام ساير امور طبق تشخيص و ارجاع معاون آموزشي دانشكده
- تدوين گزارش فعاليت‌هاي مديريت و ارائه به معاونت آموزشي دانشكده  بطور مستمر
   
دوشنبه 3 تير 1398   17:26:44