لینک های مفید

 

نوار راهبری


واحد آموزش
***
واحد آموزش بیمارستان در طبقه منفي يك كلينيك تخصصي امام علي (ع)
واقع مي باشد.
این واحد تحت سرپرستی معاونت آموزشی بیمارستان (آقاي دكتر متاني )
می باشد که با همکاری سوپروایزر آموزشی (سرکار خانم حاجتی) و
کارشناسان آموزش (سركار خانم شمس و
سرکار خانم نظری) بر
امور آموزشی بیمارستان نظارت دارند  و هماهنگی های لازم در
خصوص فعالیت های آموزشی پرسنل و دانشجویان را به عمل می آورد.

گروههاي آموزشي: كودكان، داخلي، پوست، راديولوژي، ENT در حال
حاضر در مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) مستقر ميباشند.
علاوه بر گروههاي ذكر شده اين مجتمع  در زمینه آموزش دانشجويان
پرستاري و مامايي دانشگاه البرز و نيز دانشجويان پيراپيزشكي
دانشگاه البرز
و دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاههاي آزاد اسلامي
واحدهاي تهران و كرج همکاری می نماید.

دفتر مديران محترم گروههاي آموزشي در طبقه سوم كلينيك امام علي (ع)
واقع است.

برنامه هاي آموزشي مختلفي در سطح گروههاي آموزشي ياد شده
شامل: گزارش هاي صبحگاهي، گراند راندهاي آموزشي، ژورنال كلاب،
راندهاي آموزشي و كنفرانسهاي آموزشي مختلف بصورت روزانه در مجتمع
آموزشي درماني امام علي (ع) برگزار ميگردد.
   


             
                          
     امکانات آموزشی موجود در بیمارستان

 
        · سالن کنفرانس با ظرفیت 50 نفر مجهز به سیستم کامپیوتر و ویدئوپروژکتور 
        · کلاس درس شماره 1 با ظرفیت 55 نفر مجهز به سیستم کامپیوتر و ویدئوپروژکتور
        · کلاس درس شماره 2 با ظرفیت 55 نفر مجهز به سیستم کامپیوتر و ویدئوپروژکتور
        · کلاس درس شماره 3 با ظرفیت 55 نفر مجهز به سیستم کامپیوتر و ویدئوپروژکتور
        · کلاس درس شماره 4 با ظرفیت 20 نفر مجهز به سیستم کامپیوتر و ویدئوپروژکتور        
         
بصورت كارگاهي بوده  و قابليت برگزاري كارگاههاي مختلف را دارا مي باشد
كلاب، راندهاي آموزشي و كنفرانسهاي آموزشي مختلف بصورت روزانه در
مجتمع  آموزشي درماني امام علي ع برگزار ميگردد.

 
                  
          

 
 
            
يكشنبه 30 تير 1398   10:00:26

خدمات الکترونیک