اخبار

صبح امروز مورخ 97/12/18 سرکار خانم دکتر لطفی ریاست محترم دانشکده پرستاری به همراه سرکار خانم شکرالهی مدیر امور بالینی دانشکده از مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی بازدید کردند. سرکار خانم دکتر لطفی در این بازدید که با هدف بررسی کیفیت و نحوه اجرای کارآموزی واحد های عملی دانشجویان پرستاری و فوریتهای پزشکی و بصورت مستمر انجام میگردد از بخشهای ارتوپدی مردان، سوختگی و اورژانس دیدن کردند و پس از گفتگو و تبادل نظر با مربیان، دانشجویان و کارکنان ضمن یادآوری اهمیت یادگیری تمامی نکات درمانی، مراقبتی و آموزشی نقاط قابل ارتقاء را یادآوری کردند. در ادامه با جناب آقای دکتر طالشی متخصص و مدیر محترم گروه طب اورژانس بیمارستان در خصوص آموزشهای عملی و کاربردی فرایندهای پرستاری در اورژانس گفتگو کردند. در پایان بازدید، طی دیدار با جناب آقای دکتر طاهری نیا ریاست محترم بیمارستان از همکاری صمیمانه اساتید و کارکنان مرکز با دانشکده و دانشجویان قدردانی نمودند.

عكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ
يكشنبه 30 تير 1398   10:08:22