آموزش
1398/2/11 چهارشنبه
برگزاري دوره آموزشي ثبت و گزارش نويسي
با تاکيد بر اهداف ثبت و گزارش نويسي ( برقراري ارتباط /برنامه ريزي مراقبتي /بررسي کيفيت مراقبتهاي پرستاري /تصميم گيريهاي تشخيصي و درماني / نقش آموزشي/تکميل اسناد قانوني ) دوره آموزشي ثبت و گزارش نويسي پيرو نيازسنجي آموزشي ( براساس نظر فرد /مسوول واحد/ نظر سازمان/ نظر سوپروايزر آموزشي/ نتايج ارزيابي هاي داخلي و خارجي در تاريخ 11/2/98 در سالن کنفرانس مجتمع آموزشي پزشکي درماني امام علي (ع) به صورت تئوري و عملي برگزار گرديد

جمعه 28 تير 1398   22:01:20

بازدیدها

تعداد بازديد اين صفحه: 838064
تعداد بازديد کنندگان سايت: 88372075 تعداد بازديد زيرپورتال: 1989297 اين زيرپورتال امروز: 980 سایت در امروز: 33053 اين صفحه امروز: 479