اخبار


کارگاه جستجو در منابع الکترونیک توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری در روز سه شنبه مورخ 97/12/14  با تدریس سرکار خانم دکتر زهرا طیبی و با حضور دانشجویان دانشکده در محل سایت برگزار گردید.

عكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ
سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1398   01:34:20