مناقصات
1398/2/21 شنبه
اجاره مکان واحد اپتومتري و عينك سازي
آگهي شركت در استعلام بها اجاره مکان واحد اپتومتري و عينك سازي نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : اجاره مکان واحد اپتومتري و عينك سازي محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق و قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): 10 روز كاري از 18/2/98 لغايت 29/2/98 محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر ، اخطار کتبی، بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن و يا انصراف ،امتناع از امضاء قراردادهاي قبلي در موضوع قرارداد در اين مجتمع پس از اعلام برنده شدن در مناقصه و يا استعلام بهاء متقاضی حق شرکت در اين استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226

جمعه 28 تير 1398   22:02:21

بازدیدها

تعداد بازديد اين صفحه: 838070
تعداد بازديد کنندگان سايت: 88372110 تعداد بازديد زيرپورتال: 1989306 اين زيرپورتال امروز: 988 سایت در امروز: 33088 اين صفحه امروز: 485