اطلاعیه
اطلاعیه
1397/8/12 شنبه اطلاعیه انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی البرز
به اطلاع دانشجویان متقاضی برای شرکت در انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی البرز می رساند زمان و مکان رای گیری به شرح زیر می باشد.

- دانشکده بهداشت 14 آبان ساعت 11
- دانشکده پیراپزشکی شنبه 12 آبان ساعت 12:30
- دانشکده پرستاری دوشنبه 14 آبان ساعت 12
- دانشکده دندانپزشکی سه شنبه 15 آبان ساعت 12
دانشکده پزشکی و داروسازی متعاقبا اعلام خواهد شد
نسخه قابل چاپ
سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1398   01:33:47