اطلاعیه
اطلاعیه شروع ترم
1397/4/3 يكشنبه دوره آموزشی مصاحبه نویسی یک روزه نشریات در بازه زمانی 97/4/23 الی 97/4/27 برگزار می گردد.
دوره آموزشی مصاحبه نویسی یک روزه نشریات در بازه زمانی 97/4/23 الی 97/4/27 از طرف معاونت دانشجویی دانشگاه برگزار می گردد. علاقه مندان به شرکت در این دوره جهت ثبت نام تا تاریخ 97/4/13 به کارشناس دانشجویی دانشکده پرستاری سرکار خانم رضایی مراجعه نمایید.
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   23:19:05