مناسبت ها
تسلیت
1396/12/21 دوشنبه پیام تسلیت دانشکده به سرکار خانم دکتر مریم آقابراری معاون محترم آموزشی و پژوهشی

سرکار خانم دکتر مریم آقابراری
معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده


با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض مینمائیم و از درگاه خداوند متعال برای عزیزان صبر و برای آن مرحومه علو درجات را خواهانیم.
 
 دانشکده پرستاری و مامائی

يكشنبه 30 تير 1398   10:08:33