اخبار
 کارگاه طراحی علمی پوستر توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده روز چهارشنبه مورخ 97/12/15 از ساعت 15 الی 18 با تدریس جناب آقای سجاد گودرزی در سالن سمینار دانشکده پرستاری برگزار گردید.

عكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ
پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   23:23:43