مناسبت ها
1397/9/17 شنبه پیام تبریک ریاست دانشکده سرکار خانم دکتر لطفی به مناسبت روز دانشجو

دانشجوی گرامی

تحول و پیشرفت هر جامعه ای در گروی بیداری، تلاش، سر زندگی و خلاقیت های جامعه است اما در این میان اقشار تحصیلکرده نقش بی بدیلی در گسترش مرزهای دانش دارند و دانشجویان به عنوان پیشروان ساخت فردای کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. بدون شک برای رهیابی به سعادت جامعه، امتزاج دانش و معرفت با ارزش های دینی و معنوی همواره کارساز خواهد بود. ضمن عرض تبریک روز 16 آذر ، روز آزادی خواهی این قشر عظیم به کلیه دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی البرز امید می رود ایران اسلامی از وجود شما دانشجویان سرافراز این مرز و بوم با سرعت هر چه فزون تر بیش از پیش به بالندگی و شکوه و عظمت برسد.

دکتر راضیه لطفی

رییس دانشکده پرستاری

يكشنبه 30 تير 1398   10:02:39