اطلاعیه
اطلاعیه
1396/11/10 سه‌شنبه اطلاعیه زمان برگزاری مجدد آزمون های لغو شده رشته های پرستاری و مامایی ناپیوسته و ارشد مشاوره در مامایی


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مامایی ورودی بهمن 95 (ترم 2)

آزمون ژنتیک روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 ساعت 08:30 در محل دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی مهر 96 (ترم 1)
آزمون مهارت های زندگی روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 ساعت 09:00 در محل دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گردد.


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ورودی مهر 96 (ترم 1)
آزمون طب سنتی روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 ساعت 13:00 در محل دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گردد.


قابل توجه دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی مهر 94 (ترم 5)
آزمون طب سنتی روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 ساعت 13:00 در محل دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گردد.


قابل توجه دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی مهر 95 (ترم 3)
آزمون دانش خانواده و جمعیت گروه خواهران روز شنبه مورخ 96/11/14 ساعت 10:30 در محل دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گردد.
در ضمن محل برگزاری آزمون مذکور گروه برادران در دانشکده پیراپزشکی می باشد.


 
نسخه قابل چاپ
سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1398   01:32:47