مناسبت ها
تسلیت
1397/10/16 يكشنبه پیام تسلیت دانشکده به همکار محترم سرکار خانم هنگامه رضاییسرکار خانم هنگامه رضایی
همکار محترم


با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض مینمائیم و از درگاه خداوند متعال برای عزیزان صبر و شکیبائی و برای آن مرحوم علو درجات را خواهانیم.
 
 دانشکده پرستاری

يكشنبه 30 تير 1398   10:02:05