مناقصات
1397/11/15 دوشنبه
آگهي شركت در استعلام بها واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده
آگهي شركت در استعلام بها واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق:15/11/97 لغايت 18/11/97 به مدت 4 روز مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): از 23/11/97 لغايت 27/11/97 به مدت 5 روز كاري محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226

شنبه 4 خرداد 1398   19:09:27

بازدیدها

تعداد بازديد اين صفحه: 808625
تعداد بازديد کنندگان سايت: 86022554 تعداد بازديد زيرپورتال: 1933285 اين زيرپورتال امروز: 794 سایت در امروز: 33666 اين صفحه امروز: 344