مناسبت ها
تسلیت
1397/10/22 شنبه پیام تسلیت دانشکده به همکار محترم جناب آقای ابومعاش


جناب آقای ابومعاش
همکار محترم


با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض مینمائیم و از درگاه خداوند متعال برای عزیزان صبر و شکیبائی و برای آن مرحوم علو درجات را خواهانیم.
 
 دانشکده پرستاری

پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   23:24:06