آموزش
1398/2/16 دوشنبه
برگزاري دوره آموزشي حوادث ناشي از کار
حادثه رويداد پيش بيني نشده و ناخوشايندي است كه فعاليتهاي كاري را دچار وقفه كرده و ممكن است با جراحت يا خسارت مالي نيز همراه باشد. برخي از حوادث، موجب بروز خسارات و آسيبهاي انساني، اجتماعي و صنعتي جدي مي شوند كه اين امر از طريق كاهش راندمان كاري، تأثير معني داري بر بهره وري و توليد خواهد داشت و نكته مهمتر، اثرات سوء اجتماعي و به تبع آن اثرات رواني حاصله بر روي نيروي كار مي باشد. از اين رو دوره آموزشي حوادث ناشي از کار طي ارزيابي نياز سنجي فردي /سازماني در تاريخ 16 ارديبهشت در مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) در سالن کنفرانس برگزار گرديد.

جمعه 28 تير 1398   22:09:15

بازدیدها

تعداد بازديد اين صفحه: 838097
تعداد بازديد کنندگان سايت: 88372348 تعداد بازديد زيرپورتال: 1989369 اين زيرپورتال امروز: 1030 سایت در امروز: 33326 اين صفحه امروز: 512