اخبار

جلسه هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی دانشجویان روز سه شنبه مورخ 97/12/21 با حضور اعضا در دفتر ریاست دانشکده پرستاری برگزار گردید.

عكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ
سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1398   01:30:32