اطلاعیه
اطلاعیه شروع ترم
1397/5/3 چهارشنبه اطلاعیه شماره 2: گروه بندی آزمون صلاحیت بالینی (ویژه دانشجویان پرستاری ورودی سال 94)
اطلاعیه شماره 2:
گروه بندی آزمون صلاحیت بالینی (ویژه دانشجویان پرستاری ورودی سال 94)
نسخه قابل چاپ
يكشنبه 30 تير 1398   10:07:45