اخبار

صبح امروز مورخ 97/12/19 سرکار خانم دکتر لطفی ریاست محترم دانشکده پرستاری به همراه سرکار خانم شکرالهی مدیر امور بالینی دانشکده از مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) بازدید کردند. سرکار خانم دکتر لطفی در این بازدید که با هدف بررسی کیفیت و نحوه اجرای کارآموزی واحد های عملی دانشجویان پرستاری و فوریتهای پزشکی و بصورت مستمر انجام میگردد از بخشهای اطفال 2 و 3، اورژانس و بخش فوق تخصصی داخلی دیدن کردند و پس از گفتگو و تبادل نظر با مربیان، دانشجویان و کارکنان ضمن یادآوری اهمیت برقراری ارتباط موثر با بیمارا، همراهان و همکاران به آموزش و یادگیری تمامی نکات درمانی، مراقبتی و آموزشی بالاخص مهارتهای عملی تاکید نموده و نقاط قابل ارتقاء را یادآوری کردند. در ادامه با جناب آقای دکتر امینی مدیر محترم مرکز ،سرکار خانم خوشخو مدیر محترم پرستاری مرکز و سرکار خانم حاجتی سوپروایزر محترم آموزشی مرکز  در خصوص مسائل آموزشی و رفاهی دانشجویان، تفاهم و تعامل فی مابین دانشکده و مرکز گفتگو کردند. در پایان بازدید، از همکاری صمیمانه اساتید و کارکنان مرکز با دانشکده و دانشجویان قدردانی نمودند.

عكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ
سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1398   01:32:13