مناقصات
1398/1/24 شنبه
آگهي شركت در استعلام بها نگهداري، راهبري، سرويس و تعمير آسانسور
آگهي شركت در استعلام بها نگهداري، راهبري، سرويس و تعمير آسانسور نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : نگهداري، راهبري، سرويس و تعمير آسانسور محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق:24/1/98 لغايت 5/2/98 به مدت 10روز كاري مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): از 7/2/98 لغايت 11/2/98به مدت 5روز كاري محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه همكف) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226جمعه 28 تير 1398   22:04:14

بازدیدها

تعداد بازديد اين صفحه: 838077
تعداد بازديد کنندگان سايت: 88372170 تعداد بازديد زيرپورتال: 1989325 اين زيرپورتال امروز: 997 سایت در امروز: 33148 اين صفحه امروز: 492