مناسبت ها
جشن روز پرستار2
1396/11/2 دوشنبه روز پرستار، روز جاری عاطفه ها، روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان، روز افتخار انسان به انسانیّت گرامی باد.


همزمان با روز پرستار مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی با حضور در جمع دانشجویان، روز پرستار را به دانشجویان تبریک گفتند. در این روز با توزیع شیرینی و چایی از دانشجویان پذیرایی گردید. 
يكشنبه 30 تير 1398   10:05:35