مطالب آموزشی
infographic_palliative_care_FAR1
1397/6/10 شنبه ترجمه فارسی متن اینفوگرافی طب تسکینی
ترجمه متن اینفوگرافی طب تسکینی تهیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت به وسیله گروه اخلاق پزشکی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران بر روی سایت به آدرس زیر قابل دسترسی می باشد.

http://www.who.int/ncds/management/palliative-care/pc-infographics/en
 
يكشنبه 30 تير 1398   10:05:09