اخبار

صبح امروز 97/12/25کمیته تدوین برنامه عملیاتی دانشکده پرستاری با حضور سرکار خانم دکتر لطفی ریاست دانشکده ، سرکار خانم دکتر طیبی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ، جناب آقای اسمعیلی مدیر گروه فوریتهای پزشکی ،سرکار خانم فیروز آبادی مسئول دفتر توسعه آموزش EDO دانشکده و سرکار خانم شکرالهی مدیر امور عمومی در دفتر ریاست دانشکده پرستاری برگزار گردید . در این جلسه پس از بررسی محورها ، اهداف کلی و شاخص های وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشکی البرز ، برنامه ها و فعالیت های پیشنهادی دانشکده پرستاری در سال 98 مورد طراحی و تدوین قرار گرفت .


نسخه قابل چاپ
سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1398   01:36:09