اخبار
1397/12/13 دوشنبه
جلسه هماهنگي پياده سازي فرم هاي دايكام پاتولوژي
روز يكشنبه مورخه 12/12/97 با حضور جمعي از مسئولين و كارشناسان مرتبط، جلسه دايکام با دستورکار بررسي فرم هاي الکترونيکي شماره 1 و 2 پاتولوژي (پياده سازي شده در سيستم اطلاعات بيمارستاني) در حوزه رياست مجتمع آموزشي درماني و پزشکي امام علي (ع) برگزار گرديد. در جلسه مذکور كه با حضور آقاي دکتر اميني(مديريت مجتمع)، آقاي دکتر گنجه( مسئول پياده سازي پروژه هاي الکترونيکي در دانشگاه)،آقاي دکتر يوسفي( مشاور دايکام)، آقاي دکتر حمادي(معاون بيمه سلامت البرز)، کارشناسان بيمه سلامت البرز، آقاي مهندس سروي (نماينده شرکت راياوران)، خانم ديلمي(مسئول مديريت و نظارت بر شبکه هاي آزمايشگاه)، خانم مهندس حسن زاده (مسئول HIS دانشگاه)،خانم مهندس ماهر(مسئول آي تي معاونت درمان)، خانم خالد نژاد(مسئول ثبت سرطان دانشگاه)، خانم دکتر احمدي( پاتولوژيست مجتمع)، آقاي مهندس غريبي (مسئول آي تي مجتمع)، خانم ولي نژاد(مسئول مدارک پزشکي مجتمع) ،خانم شيخ محمدي(مسئول کيفيت داده مجتمع) تشكيل گرديد، فرم هاي الکترونيکي، فرايندها و چگونگي ثبت اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته و جهت رفع مشکلات موجود، برنامه ريزي هاي لازم صورت گرفت.
عكس هاي مرتبط :

شنبه 4 خرداد 1398   19:09:51

بازدیدها

تعداد بازديد اين صفحه: 808631
تعداد بازديد کنندگان سايت: 86022579 تعداد بازديد زيرپورتال: 1933291 اين زيرپورتال امروز: 800 سایت در امروز: 33691 اين صفحه امروز: 350