اخبار

ظهر امروز 98/1/26 آزمون طرح سراسری پیمایش سرمایه فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سالن بهادری دانشکده پرستاری برگزار گردید.


عكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ
يكشنبه 30 تير 1398   10:07:40