اخبار
آخرین جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری در سال 97  در روز دوشنبه مورخ 97/12/19 با حضور سرپرست کمیته سرکار خانم دکتر آقابراری و جناب آقای رضا نژاد  و دبیر کمیته و سایر اعضای کمیته در سالن سمینار دانشکده برگزار  گردید.

عكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ
سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1398   01:38:03