آموزش
1398/2/4 چهارشنبه
برگزاري دوره آموزشي احياء پيشرفته
دوره آموزشي احياء پيشرفته پيرو نيازسنجي آموزشي ( براساس نظر فرد /مسوول واحد/ نظر سازمان/ نظر سوپروايزر آموزشي/ نتايج ارزيابي هاي داخلي و خارجي در تاريخ 4/2/98 در سالن کنفرانس مجتمع آموزشي پزشکي درماني امام علي (ع) به صورت تئوري و عملي برگزار گرديد

جمعه 28 تير 1398   22:01:05

بازدیدها

تعداد بازديد اين صفحه: 838062
تعداد بازديد کنندگان سايت: 88372066 تعداد بازديد زيرپورتال: 1989294 اين زيرپورتال امروز: 977 سایت در امروز: 33044 اين صفحه امروز: 477