اخبار

روز چهارشنبه 97/12/8جناب آقای دکتر درفشی از نمایشگاه بازیهای آموزشی کودکان که در دانشکده پرستاری دایر می باشد  دیدن کردند. این نمایشگاه که دستاوردها و محصولات آموزشی خلاقانه تولید شده توسط دانشجویان پرستاری را به نمایش گذاشته است تحت سرپرستی استاد سرکار خانم شیری عضو هیات علمی دانشکده پرستاری تا تاریخ 97/12/12فعال می باشد .

عكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ
يكشنبه 30 تير 1398   10:03:35