مناقصات
1397/10/15 شنبه
آگهي شركت در استعلام بها واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده
آگهي شركت در استعلام بها واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : واحد بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق:16/10/97 لغايت 19/10/97 به مدت 4 روز مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): از 20/10/97 لغايت 25/10/97 به مدت 5 روز محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226

دوشنبه 3 تير 1398   17:21:15

بازدیدها

تعداد بازديد اين صفحه: 823365
تعداد بازديد کنندگان سايت: 87132448 تعداد بازديد زيرپورتال: 1961545 اين زيرپورتال امروز: 953 سایت در امروز: 38297 اين صفحه امروز: 490