مناقصات
1397/11/28 يكشنبه
آگهي شركت در استعلام بها اجاره مکان واحد شنوايي سنجي و غربالگري نوزادان
آگهي شركت در استعلام بها اجاره مکان واحد شنوايي سنجي و غربالگري نوزادان نام سازمان : مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) موضوع : اجاره مکان واحد شنوايي سنجي و غربالگري نوزادان محل دريافت اوراق: دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) مهلت دريافت اوراق: 3 روز از 28/11/97 لغايت 30/11/97 مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): 3 روز از 1/12/97 لغايت 4/12/97 محل دريافت اوراق وتحویل پاکات دبيرخانه مجتمع آموزشي درماني امام علي (ع) واقع در ساختمان اداري (طبقه اول) می¬باشد. تذکر: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت. کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد. نشاني سازمان : كرج سه راه رسالت (عظيمه سابق) مجتمع آموزشي درماني امام علي(ع) ساعت کاری بيمارستان از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 14:30 و پنج شنبه 8 لغايت 13:30می باشد. شماره تماس: 32527575-026داخلي 226

يكشنبه 30 تير 1398   10:01:48

بازدیدها

تعداد بازديد اين صفحه: 839131
تعداد بازديد کنندگان سايت: 88450277 تعداد بازديد زيرپورتال: 1991606 اين زيرپورتال امروز: 750 سایت در امروز: 18202 اين صفحه امروز: 253