اخبارو اطلاعیه ها
1397/6/26 دوشنبه
اولین نشست کارشناسان معاونت اجتماعی بارییس خانه مشارکت باحضور جناب آقای دکتر شکیب برگزار گردید.
بدینوسیله اولین نشست هفتگی کارشناسان معاونت اجتماعی و رئیس خانه مشارکت باحضور جناب آقای دکتر شکیب معاون محترم امور اجتماعی روز سه شنبه مورخ 20/06/97 در سالن کنفرانس این معاونت تشکیل گردید.

درابتدا جناب آقای دکتر شکیب فرمودند :

برای مسائل اجتماعی باید ازتمام ظرفیت ها استفاده گردد از جمله سازمانهای مردم نهاد ، خیرین و خیرها که تعداد آنها در استان بسیار زیاد است. خصوصاً بخش دیالیز، اورژانس و بیمارستانها

در ادامه اشاره داشتند به هماهنگی بین بخشی از جمله کارگروه سلامت و امنیت غذا، کارگروه آسیب های اجتماعی که  بهترین بستر برای این هماهنگی است و با کمک پیامگزاران به نتیجه خواهد رسید. همچنین خانه مشارکت و سرای سلامت با کمک همکاران محترم و سازمانهای مردم نهاد تشکیل شده است.لازمه ی موارد فوق هم افزایی بیشتر در درون دانشگاه است که کارگروههایی هم بصورت فصلی با سازمانهای مردم نهاد داشته ایم و این کمک شایانی به تبادل اطلاعات بین دانشگاه و سمن ها شده است.

سپس در بحث برنامه عملیاتی معاونت اجتماعی فرمودند : این برنامه هرسه ماه یکبار با کمک همکاران محترم که از ابتدا نسبت به انجام آن اهتمام کامل داشته اند، انجام می پذیرد.

درادامه آقای علائی مسئول مددکاری معاونت اجتماعی فرمودند: در خصوص بستر سازی مشارکت سازمانهای مردم نهاد در راستای توسعه اجتماعی شدن سلامت توضیحاتی ارائه نمودند ایشان ظرفیت سازی منابع انسانی و مالی را در معاونت اجتماعی یک ضرورت برشمردند و آنرا زیر ساخت عملیاتی شدن برنامه های سلامت اجتماعی و مددکاری تبیین نمودند. همچنین مشارکتهای مردمی در طرحهای اجتماعی محور برای آگاهی مردم در زمینه های خود مراقبتی و سلامت محور جامعه را از موثرترین گامهای اجتماعی شدن سلامت دانستند.

ایشان در خصوص مشارکت داوطلبانه انجمن های مردم نهاد و اقشار مختلف جامعه و نقش مددکاران اجتماعی در جذب و ثبات مشارکتی آنان را در زمینه اجتماعی شدن سلامت از اساسی ترین برنامه های اداره مددکاری این معاونت بیان نمودند.

جناب آقای درگاهی کارشناس معاونت اجتماعی ادامه دادند: تشکیل هرچه سریعتر کانون های سلامت محلات را از اولویت های مهم برشمردندو یادآور شدند نفراتیکه در این کانون ها حضورداشته باشندباید در چارچوب مشخصی قرار بگیرند به این معنا که همه نفرات تاثیرگذار در کانونهای سلامت محلات می توانند حضور داشته باشند .تمام این امورباید بصورتی ترتیب داده شوند که مابتوانیم حداکثر در هرفصل با جمع آوری اطلاعات روند روبه رشد برنامه های انجام شده را به طور واضح ملاحظه نماییم همچنین آقای درگاهی مسئول برنامه عملیاتی نیز می باشد.

ایشان موارد فوق را منوط به همدلی و همکاری اعضای معاونت اجتماعی و بازتاب آن در جامعه دانستند.

جناب آقای یعقوبی رئیس خانه مشارکت سازمانهای مردم نهاد افزودند: برگزاری جلسه آموزشی برای سازمانهای مردم نهاد در ماه آینده و همچنین جلسات راه اندازی کانون های سلامت در دستگاههای اجرایی تشکیل می گردد.

راه اندازی کانون های سلامت محلات در مناطق 1،2،5،8باهمکاری شهرداری استان مصوب گردید.ایشان به هماهنگی باامور مساجد برای ایجاد پایگاه در مکانهای مذهبی اشاره داشتند.

یکسان سازی برند در خانه سلامت محلات، پایش و ارزیابی مناطق شهری ، برنامه ریزی برای تدوین تقویم آموزشی سه ماهه کانون سلامت محلات، برگزاری و بینارها در مناطق شهری به طور همزمان و برگزاری رویداد نوآوری اجتماعی حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی البرز.
سرکار خانم رواتی مسئول آموزش و ارتقاء سلامت معاونت اجتماعی درادامه به اعلام آمادگی معاونت اجتماعی برای آموزش سلامت سرای محلات اشاره داشتند ودر خصوص  انجام اولویت بندی موضوعات آموزشی در سرای سلامت محلات که مقرر شد خانم ملکی کارشناس آموزش خانه مشارکت استان با واحد آموزش و ارتقاء سلامت این معانت جلسه مشترک برگزار نمایند.

عكس هاي مرتبط :

يكشنبه 26 خرداد 1398   18:26:05