مطالب آموزشی
1396/10/16 شنبه دستورالعمل پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی (VTE) در بارداری و پس از زایمان

  دستورالعمل پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی (VTE) در بارداری و پس از زایمان " برای اجرا در سطوح تخصصی و بیمارستانی"
سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1398   01:35:40