مطالب آموزشی
1396/10/16 شنبه دستورالعمل پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی (VTE) در بارداری و پس از زایمان

  دستورالعمل پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی (VTE) در بارداری و پس از زایمان " برای اجرا در سطوح تخصصی و بیمارستانی"
يكشنبه 30 تير 1398   10:08:17